חיפוש

עובדות שחשוב להכיר על מס ערך מוסף

מס ערך מוסף (מע"מ) הוא מס עקיף המוטל על צריכת מוצרים ושירותים במדינות רבות ברחבי העולם, כולל בישראל. מס זה משפיע על חיי היומיום של כולנו, הן כצרכנים והן כבעלי עסקים. בואו נדבר על X עובדות מרכזיות שחשוב להכיר על מע"מ.

 

מס ערך מוסף (מע"מ) – הסבר כללי

מס ערך מוסף, הידוע בראשי תיבות כמע"מ, הוא מס עקיף הנגבה על צריכת מוצרים ושירותים במדינות רבות ברחבי העולם. מס זה מהווה נדבך חשוב במערכות המיסוי של מדינות אלו. עיקרון הפעולה של המע"מ הוא מיסוי הערך המוסף בשלבים השונים של תהליכי הייצור והשיווק. הערך המוסף מוגדר כהפרש בין מחיר המוצר או השירות הסופי לבין עלות המשאבים, העבודה וההוצאות האחרות שהושקעו בייצורו.

 

כמה זה בעצם עולה לנו?

לשם המחשה, נניח שאדם א' רוכש מוצר מאדם ב', שהינו עוסק מורשה או חברה, במחיר של 117 ש"ח, הכולל מע"מ. במקרה זה, המחיר הבסיסי של המוצר הוא 100 ש"ח, ועליו מתווסף מע"מ בשיעור של 17%, שהם 17 ש"ח.

לאחר העסקה, אדם ב' מעביר את סכום המע"מ (17 ש"ח) לרשות המיסים, בעוד ההכנסה נטו שנותרת בידיו היא 100 ש"ח. במידה שאדם ב' הוציא הוצאות מוכרות לצורכי מע"מ, הוא זכאי לקזז את המע"מ ששילם על הוצאות אלו מול המע"מ שעליו להעביר לרשות המיסים.

תמונת מס ערך מוסף

חובת תשלום מע"מ – מי חייב ומי פטור?

החוק מגדיר שתי קטגוריות עיקריות של עסקים בהקשר של תשלום מס ערך מוסף:

 

1. עוסק מורשה או חברה בע"מ

עסק שמחזור ההכנסות השנתי שלו עולה על 99,003 ש"ח מחויב בתשלום מע"מ ומוגדר כעוסק מורשה. עוסק מורשה גובה מע"מ מלקוחותיו בשיעור של 17% מעבר למחיר העסקה. את המע"מ שנגבה, העוסק מעביר לרשות המיסים כחלק מהדיווח התקופתי. יחד עם זאת, העוסק רשאי לקזז מהסכום לתשלום את מס התשומות – המע"מ ששולם על ידו בגין רכישות והוצאות הקשורות לפעילות העסק.

 

2. עוסק פטור

עסק שמחזור ההכנסות השנתי שלו נמוך מ-99,003 ש"ח מוגדר כעוסק פטור ואינו מחויב בגביית מע"מ מלקוחותיו. בהתאם לכך, עוסק פטור גם אינו זכאי לקזז את מס התשומות ששילם.

החוק קובע אם כן, שעסקים בעלי מחזור הכנסות גבוה מחויבים בגביית מע"מ ובהעברתו לרשות המיסים, תוך אפשרות לקיזוז מס תשומות, בעוד עסקים קטנים יותר פטורים מחובות אלו. ההבחנה למעשה  נועדה ליצור איזון בין הצורך בגביית מס לבין הרצון להקל על עסקים זעירים מבחינה בירוקרטית. מחשבון מע"מ ישראל לחישוב מהיר וקל זמין לשירותכם בכל עת.

 

לסיכום

מס ערך מוסף הוא מס מורכב המשפיע על כולנו, וחשוב במיוחד לעסקים ולצרכנים כאחד. הבנת העקרונות הבסיסיים של מע"מ, יכולה לסייע לנו לקבל החלטות מושכלות יותר בתחומי הכלכלה והצריכה. בסופו של דבר, מע"מ הוא כלי חשוב במדיניות הפיסקלית של מדינות רבות, המסייע במימון שירותים ציבוריים ומשפיע על ההתנהגות הכלכלית של פרטים ועסקים כאחד.

פטור ממע"מ

רוצים לפרסם כתבה אצלינו באתר?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק
באותו נושא