מבוא

העסקים הקטנים והבינוניים נחשבים, על פי התפיסה המקובלת במדינות מפותחות ומתפתחות, כגורם מרכזי בצמיחת המשק וביצירת מקומות תעסוקה. גם בישראל, רואה הממשלה בעסקים אלה אחד המכשירים להגשמת יעדיה הכלכליים ואחד הנדבכים המרכזיים במשק ובחברה הישראליים.

יתרונותיהם העיקריים של העסקים הקטנים והבינוניים הם חדשנות, גמישות, הקמה מהירה בעלות נמוכה ופיזור הסיכון. העסקים הקטנים עשויים לתת פתרון מתאים לבעיות תעסוקה בפריפריה וכן בקרב אוכלוסיות ייחודיות כמו מיעוטים, נשים, חיילים משוחררים ועולים חדשים. יחד עם זאת, סובלים עסקים בסדר גודל קטן ובינוני מקיומם של חסמים בשטח המימון, הניהול, הנגישות למידע וכן מבעיות של ביורוקרטיה, המקשות עליהם את ההתמודדות בשוק החופשי ופוגעות בהתפתחותם ובמיצוי הפוטנציאל הטמון בהם.

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה והרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל פועלים להסרת חסמים אלו וליצירת סביבה עסקית תומכת המתאימה להקמתם של עסקים אלה ולהתפתחותם.

מטרת אתר זה היא להביא לידיעת ציבור היזמים ובעלי העסקים הקטנים והבינוניים את הכלים העיקריים אשר מעמידים לרשותם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה והרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל וגורמים נוספים.