הדרכות

פעילויות הדרכה

הרשות לעסקים קטנים ובינוניים יוזמת, מרכזת ומתקצבת פעילויות הדרכה ופיתוח כלי הדרכה שונים להכשיר את בעלי-העסקים להתמודד עם בעיות הניהול המורכבות הניצבות בפניהם. במסגרת פעילותה של הרשות, נבדקים ומוגדרים צורכי ההדרכה, נכתבות תכניות הדרכה ומפותחים עזרי הדרכה ייחודיים.
 
תפקידה של הרשות בתחום זה הוא להוות מרכז המגבש מתודולוגיה, מפתח תכניות הדרכה ולימודים ואמצעי עזר והמחשה ולהנחיל כל זאת לציבור היועצים, המדריכים והמורים, ובאמצעותם לאוכלוסיית היעד. כמו כן, תומכת הרשות בפעילות ההדרכה של כל אחד מהמט"ים, בהם מועברים מגוון קורסים וסדנאות בנושאים שונים: הקמת עסק וניהולו; מחשוב ואינטרנט; סחר אלקטרוני; שיווק; ניהול פיננסי; גישה למכרזים, סיוע בקבלת תקן 9000 ISO ועוד. 
 
בין עזרי ההדרכה שפיתחה הרשות חוברות הדרכה בנושאי שיווק, דיני עבודה, הקמת עסקים מסוגים שונים, מילונים עסקיים בשפות שונות, מדריך ליזם בתחום התיירות, מדריך ליצואנים מתחילים ועוד. חלק מהחוברות מתורגמות לשפות נוספות.