מימון


 מחנק האשראי, בו נתון המשק בימים אלה פוגע, בראש ובראשונה, בעסקים הקטנים והבינוניים. מצוקת האשראי, הפוגעת הן בכושר ההישרדות של העסקים הקטנים, והן בכושרם למצות את פוטנציאל ההתרחבות הקיים בחלקם. משרד התמ"ס והרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל פועלים להקמת כלי מימון, לעדכונם של כלי מימון קיימים וכן ליצירת מודעות בקרב היזמים ובעלי העסקים לקיומם של כלים אלה. זאת, באמצעות רשת המט"ים.
 
הרשות רואה עצמה מחויבת למצוא פתרונות מימון, השקעות לפיתוח עסקים, מימון לבעיות הון חוזר ועוד. להלן רשימת כלי המימון העיקריים הקיימים כיום:


 
הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה


מדינת ישראל מעונינת לאפשר העמדת הלוואות לעסקים קטנים. ההלוואות שינתנו כוללות:
א. הלוואות להון חוזר, לעסקים אשר סובלים ממצוקה תזרימית הנובעת מהמיתון המתמשך, ומהמצב הביטחוני הקשה.
ב. הלוואות במסלול השקעות, להקמת עסקים חדשים ולהרחבת עסקים קיימים. ההלוואות יועמדו באמצעות הבנקים, לעסקים קטנים אשר על פי בדיקת הגוף המתאם, ישנה הצדקה כלכלית לקיומם, אולם לנוכח הנסיבות, יש מקום לסייע להם במימון לגישור, על פני תקופה של חמש שנים.
 

לאתר הקרן להון חוזר הקש כאן

 
קרנות נוספות

המט"ים מפנים את היזמים ובעלי העסקים לקרנות נוספות, הפועלות במגזר זה ומסייעות להם בהגשת הבקשה לקרן. בין היתר, מפנים המט"ים לקרן "העולה העצמאי" של המשרד לקליטת עליה, לקבלת הלוואה הניתנת לעולים חדשים (עד 10 שנים בארץ) בסכום של 35 אלף ₪ להקמת עסק; האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית. הנותנת הלוואות לעסקים קיימים בגובה של עד 15 אלף דולר; קרן קורת, המעניקה מימון להקמת עסק חדש, הרחבת עסק קיים, סיוע להשלמת הון חוזר, עידוד צמיחה כלכלית ויצירת מקומות עבודה בסקטור הפרטי הישראלי וזאת ע"י תיעול כספים מקרנות פילנטרופיות; קרן ק.י.פ, שמטרתה לסייע להקמת עסקים של עולים חדשים (עד 10 שנים בארץ) ושל חיילים משוחררים; קרן התיישבות, אשר מעניקה הלוואות להתיישבות העובדת (מושבים); הקרן לעסקים במצוקה של האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית, אשר מעניקה הלוואות לעסקים שמצבם הורע. כספיה מתורמים בלבד. 


 
מימון בנקאי

המט"ים מסייעים ליזמים ולבעלי עסקים בגישה לבנקים, לקבלת אשראי, על ידי הכוונה והכנת תכנית עסקית לקראת קבלתו.


 
מאגר קרנות מימון 

באתר האינטרנט של הרשות קיים מאגר קרנות המימון בישראל, הכולל את פרטי כל אמצעי המימון לעסקים קטנים. מאגר זה עומד לרשות קהל היעד ללא תשלום.