פעילות בינלאומית

ההכרה הגלובלית בהיותם של העסקים הקטנים והבינוניים גורם חשוב להגברת תעסוקה וצמיחה כלכלית במדינות המפותחות והמתפתחות כאחד, הביאה לידי פעילות מוגברת של הארגונים הבינלאומיים לעסקים קטנים ובינוניים, כמו גם להידוק היחסים הישירים בין הארגונים הארציים לתמיכה בעסקים אלה במדינות השונות.
בהתאם למגמה זו, פיתחה הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בשנים האחרונות מערכת מסועפת של קשרים בינלאומיים הכוללת בין היתר :
 
1.חברות בארגונים בינלאומיים לעסקים קטנים ובינוניים במגמה להתעדכן בכל הקשור בתחום הידע והסיוע לעסקים קטנים ובינוניים ברמה הגלובלית מחד, ומאידך להביא לחשיפת פעילות הרשות בקהילייה הבינלאומית לעסקים קטנים ובינוניים. בין היתר, חברה הרשות ושותפה לפעילותם של הארגונים הבאים: WASME – חברים בו למעלה ממאה ארגונים ממשלתיים, ציבוריים ועסקיים הפועלים בתחום קדום העסקים הקטנים – נציג הרשות נבחר לכהן כסגן נשיא, חבר שוועד המנהל ויו"ר הוועדה להדרכה ומחקר של הארגון ; ISBC – מקיים ועידות שנתיות ומנוהל ע"י ועדת היגוי המורכבת מנציגים של מוסדות אקדמיים, גופים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים הפועלים בתחום העסקים הקטנים במדינות אירופה, אסיה, צפון ודרום אמריקה; ICSB – הארגון הבינלאומי לעסקים קטנים הותיק ביותר. מאגד בתוכו אנשי אקדמיה לצד גופים ממשלתיים, ציבוריים ועסקיים.
 
2.הפעילות במסגרת הארגונים הבינלאומיים כוללת גם ייזום אירוח וועידות בינלאומיות בארץ על מנת לחשוף את קהיליית העסקים הקטנים והבינוניים בישראל לנעשה בתחום זה בחו"ל. במסגרת זו ארחה הרשות לעסקים קטנים בספטמבר 2003 את הוועידה השנתית של WASME בהשתתפות 317 נציגים מ-58 מדינות. וועידה זו אמצה מסמך עקרונות הקרוי "הצהרת תל-אביב" והמופץ בקרב ארגוני העסקים הקטנים בכל היבשות. 
 
3.קידום פרוייקטים אזוריים משותפים והשתתפות בכנסים לעסקים קטנים ובינוניים במסגרות אזוריות כגון הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי OECD , הארגון הים תיכוני לעסקים קטנים ובינוניים MEDAPME, המועצה הכלכלית לאירופה של האו"ם UN-ECE, והאיחוד האירופי. עם ה-UN-ECE ביצעה השנה הרשות סדנת הכשרה אינטראקטיבית לבניית יכולות וכלים בתחום פישוט והרמוניזציה של תהליכי הסחר הבינלאומיים, ואילו במסגרת האיחוד האירופי שותפה הרשות בשני פרוייקטים גדולים : פרוייקט ה-QUALITHEME שמטרתו להשיג גישה אחידה לניהול ואיכות בקרב עסקים קטנים ובינוניים במדינות אגן הים התיכון לקראת החלת אזור סחר חופשי בשנת 2010, ופרוייקט מטעם הנציבות האירופית שמטרתו להכין מסמך מקיף על מדיניות, נהלים ואמצעי תמיכה בעסקים קטנים במדינות אגן הים התיכון לקראת אימוץ "אמנה לעסקים קטנים" ע"י מדינות אלה כדוגמת האמנה הקיימת באיחוד האירופי. 
 
4.הקמת קשרים בילטרליים וחתימת הסכמים לשיתוף פעולה עם ארגוני תמיכה עמיתים לשם חילופי מידע, משלחות עסקיות, מיזמים וסמינרים משותפים. חשיבותם העיקרית של הסכמים אלה היא במתן אפשרות לעסקים קטנים ובינוניים לחדור לשוק הבינלאומי. במהלך השנים נחתמו הסכמים עם תורכיה, הודו, רוסיה, בלארוס, פנמה, סינגפור, טאייואן ובסוף שנת 2003, נחתם הסכם עם מינהל העסקים הקטנים האמריקאי – SBA – ארגון בעל מעמד חזק מאד בארה"ב, החולש על תקציבים גדולים ועוסק במגוון פעילויות למען העסקים הקטנים.
 
5.סמינרים ומשלחות : הרשות משתפת פעולה עם המרכז לקידום עסקים קטנים ובינוניים של מכון הנגב ומארחת סמינרים למשתתפים מחו"ל. כמו-כן מארחת הרשות משלחות ובודדים ע"פ פניות של מכונים שונים בארץ העוסקים בתחום ההדרכה למשתלמים מחו"ל.