מ.ט.י

מרכזי טיפוח יזמות (מט"ים)

הרשות לעסקים קטנים ובינוניים עוסקת בהקמה ובסיוע לתפעול של מרכזי טיפוח יזמות (מטים), תוך שמירה על פריסה נרחבת ככל האפשר ומתן כיסוי לכל אזורי הארץ. הרשות פועלת בתחום זה בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים ובהם משרדי ממשלה (בעיקר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, המשרד לקליטת עליה ומשרד התיירות), הסוכנות היהודית, הרשויות המקומיות, גוינט ישראל וארגוני עסקים.

המט"ים משמשים כ- ONE STOP SHOP כתובת מרכזית אחת לבעל העסק או ליזם, בה יכול היזם או בעל העסק להיעזר בסל שירותים כולל העומד לרשותו או לקבל הכוונה ומידע על כלים רלבנטיים אחרים, המופעלים על ידי גורמים אחרים לטובתו. 

השירותים העיקריים הניתנים על ידי המט"ים:

  • ייעוץ מקצועי – במט"ים ניתן להיעזר ביועצים מקצועיים במגוון תחומים: ייעוץ ראשוני לקראת קבלת החלטה על פתיחת עסק; ייעוץ עסקי והכנת תכנית עסקית; ניהול השיווק; ייעוץ פיננסי; ייעוץ בתחום הארגוני; כוח אדם ועוד. אופי ומשך הייעוץ מותאמים אישית לכל פונה. במסגרת זו יכולים פונים מתאימים, בעלי עסקים קיימים, להיעזר גם בתכנית החונכות של משרד התמ"ת.

  • הדרכה – המט"ים מציעים קורסים וסדנאות, מותאמים ספציפית לעסקים קטנים ובינוניים וליזמים. בין הנושאים הנלמדים: הקמת עסק וניהולו, שיווק, קורס ליצואנים קטנים ומתחילים, מחשוב ואינטרנט, סחר אלקטרוני, קורס לעידוד יזמות נשים, קורסים לעולים חדשים ועוד. כמו כן עומד לרשות הפונים מגוון של חוברות הדרכה מסוגים שונים: שיווק, דיני עבודה, הקמת מסגרות חינוך פרטיות לגיל הרך, מילונים עסקיים בשפות שונות, מדריכים ליזם בתחומים שונים ועוד. בנוסף, פועלים באזורים רבים מועדונים עסקיים.

  • הפניה למקורות מימון – ניתן להסתייע במט"ים בתהליך הפנייה להשגת מימון מאחת הקרנות המיועדות לעסקים קטנים ובינוניים, או בפנייה למסגרות מימון אחרות ולבנקים. כמו כן מסייעים המט"ים בהכנת התכנית העסקית הנדרשת לשם קבלת מימון.

  • מידע והכוונה – בנוסף לשימוש במאגרי מידע המצויים במט"ים לטובת הפונים, מרוכז בהם מידע רב על כלים רלבנטיים אותם מפעילים גורמים אחרים לטובת יזמים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים: פרוייקט החונכות של משרד התעשייה והמסחר; שרותי מכון הייצוא; החממות הטכנולוגיות במשרד המדען הראשי של משרד התמ"ס; תוכנית "תנופה"; מרכז ההשקעות של משרד התמ"ס; חממות התיירות של משרד התיירות; הקרן לעולה העצמאי של המשרד לקליטת עליה; חונכויות חקלאיות של משרד החקלאות ועוד. המט"ים מכוונים את היזמים ובעלי העסקים לכלים אלה, לפי הצורך.